دفتر مرکزی :

آدرس: كيش – مابین میدان سیری و میدان داریوش

تلفن  : 38112264 – 051

فکس :  38584269- 051

ایمیل : info@palacekishhotel.ir